Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Undersøgelse af innovationsklimaet

- på Gynækologisk Afd. på henholdsvis Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ullevål Universitetssykehus og Aalborg Sygehus

Dette projekt er en del af en gruppe af undersøgelser i KASK Innovation arbejdspakke 5, hvor formålet er at afdække kritiske succesfaktorer, drivere og barrierer for innovation, samt at kortlægge og udvikle nye målemetoder for innovation og innovationskultur.

En effektiv måde at studere kultur på er gennem antropologisk feltarbejde, som denne undersøgelse lægger op til. Projektet er kendetegnet ved et bredt fokus og brugen af flere teknikker, fokuseret på innovationskultur og kulturelle forskelle, er grundlæggende for at kunne få indblik i en organisations kultur. Undersøgelsen kan danne basis for over tid at kunne ”måle” ændringer i innovationskulturen.

Det er meningen, at undersøgelsen skal være en af flere, der skal danne grundlag for benchmarking og etablering af ”best practice” på en række områder hos de tre KASK partnere.

Læs mere