Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Repræsentanter


 

 

Eva Hedman


 
 

Kerstin Helgegren


 
 

Anette Gunnarsson arbetar idag som koordinator på avdelningen för verksamhetsutveckling inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Som koordinator är hon bland annat ansvarig för genomförandet av delprojektet Kvalitetsveckan samt är SUs informationsansvariga inom KASK innovation. Anette har tidigare bland annat arbetat som områdeschefssekreterare på SU och med webbutveckling inom privat verksamhet.
 

 

Catrina Sjögren är intensivvårdssjuksköterska. Hon har kompletterat sin sjuksköterskeutbildning inom magisterprogrammet för chefs- och ledarskap på handelshögskolan och förvaltningshögskolan. Hon har sedan 1996 arbetat som chef och sektionsledare inom operation och intensivvård samt som bedömare i assessmentcenter som identifierar nya chefer och ledare i Västra Götalandsregionen. Catrina har under åren deltagit i många utvecklingsprojekt och förändringsarbeten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Idag är hon projektledare för arbetet med att utveckla och förbättra SUs ledningssystem och arbetar på avdelningen för verksamhetsutveckling

Om sjukhuset

Kompetens och omtanke
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Samtidigt är omtanken och omvårdnaden om patienten vårt främsta fokus. För att kunna garantera kvalitet är ständig utveckling och förbättring ett viktigt mål.  Som ett av landets största universitetssjukhus har vi närheten till allt det som erbjuds inom utbildning och forskning på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Bredd och djup
Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar som ett länssjukhus för invånarna i göteborgsområdet. I Västra Götalandsregionens är vi en motor för hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Patienter från hela regionen kommer hit för olika specialistbehandlingar och kunskap förs också ut till regionen. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Det gäller bland annat hjärt- och kärlsjukvård, rekonstruktiv kirurgi, barnsjukvård, vaccin, immunologi, reumatologi och kateterburen intervention. Barnhjärtkirurgin på vårt barnsjukhus, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, har utsetts till rikssjukvård av Socialstyrelsen. Totalt har vi 2300 vårdplatser fördelade på 165 avdelningar.

Flera platser i göteborgsområdet
Vår verksamhet finns på flera platser i göteborgsområdet - på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus och på flera öppenvårdsmottagningar runtom i stan. Tillsammans arbetar cirka 17000 personer hos oss, vilket gör sjukhuset till en av de största arbetsplatserna i Västra Götalandsregionen.

 Link til Sahlgrenska Universitetssjukhuset.