Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital

Repræsentanter

   

Kjeld Lisby, innovationschef.


 

  Jesper Bredmose Simonsen. Har siden maj 2009 været ansat som antropolog i Idéklinikken på Aalborg Sygehus. Jesper er cand.mag. fra Department of European Studies på Aarhus Universitet og har arbejdet med kulturteorier og antropologisk feltarbejde siden 2005. I forbindelse med KASK er Jespers hovedopgave afdække kritiske succesfaktorer, drivere og barrierer for innovation, samt at kortlægge og udvikle nye målemetoder for innovation og innovationskultur.

Om sygehuset

Aalborg Sygehus er Region Nordjyllands største sygehus. Det er også Nordjyllands største arbejdsplads med ca. 5000 ansatte. Sygehuset omfatter af Afsnit Syd og Nord i Aalborg samt Dronninglund Sygehus. Desuden er Kirurgisk Afdeling A i Hobro, Øre-Næse-Hals-afdelingen og Øjenafdelingen i Hjørring, de klinisk-kemiske funktioner i Hobro og Farsø samt Dialyseafsnittet i Hjørring en del af Aalborg Sygehus.

Aalborg Sygehus varetager højtspecialiserede landsdelsfunktioner for ca. 640.000 indbyggere, inklusiv dele af Region Midtjylland, regionsfunktioner for ca. 490.000 indbyggere samt basissygehusfunktioner – bortset fra udvalgte elektive indgreb - for ca. 250.000 indbyggere.

Som regionens største sygehus, har Aalborg Sygehus en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen, men markerer sig på såvel nationalt som internationalt plan.

Universitetshospitalsfunktion
Aalborg Sygehus blev i 2003 en del af Århus Universitetshospital, der tillige består af Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital i Århus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Aalborg Sygehus forestår præ- og postgraduat uddannelse samt forskning på internationalt niveau. Medarbejdere ved Aalborg Sygehus publicerer knap 500 videnskabelige artikler årligt og deltager i projekter og netværk finansieret af nationale og internationale fonde, herunder EU's 7. rammeprogram.

Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender udbyder en række services og støttefunktioner for forskning og uddannelse. Det drejer sig om forskningsledelse, finansiering, fundraising, kommunikation/videndeling, patentering, samarbejdsaftaler, biblioteksfunktion, præ- og postgraduat uddannelse, færdighedstræning og innovation. I foråret blevet "Ideklinikken etableret med støtte fra det regionale Vækstforum og sammen med KASK Innovation udgør det innovationssøjlen i afdelingen. Afdelingen er placeret i Forskningens Hus (Aalborg Hospital Science and Innovation Center), hvor en række forskningscentre tillige er placeret sammen med faciliteter for uddannelse og innovation. Forskningen ved Aalborg Sygehus er specielt stærk indenfor klinisk epidemiologi, medicinsk gastroenterologi, smerteforskning, visceral biomekanik, lipidforskning og kardiologi, sygeplejeforskning, thyroidea og hæmatologi.
 

Link til Aalborg Sygehus.