Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Relevante analyser, artikler osv. om innovation

DANMARK

Åben Innovation i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2008

Proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner - Midtvejsevaluering

Vejviser til innovation - En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation

Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte

Viden til virksomheder - støtte til samarbejde mellem videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder (RTI)
 

Innovation og innovationsbehov i servicesektoren (FI)

Overblik over det danske innovaitonsfremmesystem og Hovedformålene med den danske innovationspolitik (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

Kommercialisering af forskningsresultater, Statistik, 2007

Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor (Rådet for Teknologi og Innovation)

600 dage med InnovationDanmark 2070-2010 (Rådet for Teknologi og Innovation)

Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder – fokus på innovationskonsortier (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

InnovationDanmark 2008 – Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation (Rådet for teknologi og Innovation)

Innovationsstrategi for servicevirksomheder (Rådet for Teknologi og Innovation)

Kortlægning af indsatsen for fremme af innovation og entrepreneurskab i de danske uddannelser (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 2. halvår 2007 (Rådet for Teknologi og Innovation)

Øget videnspredning og innovation i den offentlige sektor – På vej mod en strategi (Forsknings- og Innovationstyrelsen)

Fra inspiration til innovation – casesamling fra offentlige og private organisationer (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

Innovation i serviceerhvervene (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

300 dage med Innovation Danmark (Forsknings- og Innvationsstyrelsen)

Universiteternes Iværksætterbarometer 2007 (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)

Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed – Ny viden og anbefalinger (Rådet for Teknologi og Innovation)

Effektmåling af innovationskonsortier – data og metode (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

TV programmer om Innovation i det offentlige (Forsknings- og Innovationsstyrelsen + DK4)

Strategiseminar om øget innovation i den offentlige sektor (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

3rd Life – Nordisk konference om Innovation og Mangfoldighed (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)

Globaliseringsstrategi:  Fremgang, fornyelse og tryghed, Strategi for Danmark i den globale økonomi (Regeringen)

Danmark og Globaliseringen, debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark (Regerigngen)

Patienten som et aktiv – den aktive patient (Danske regioner)

Regionerne som vækstdynamoer (Danske Regioner)

Regional vækst og udvikling, et fælles ansvar (Danske Regioner og KL)

Den regionale udviklingsplan: Mulighedernes Nordjylland, fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence (Region Nordjylland)

Vækst og Balance, Erhvervsstrategi for Nordjylland 2007-2010 (Region Nordjylland)

Vækst og Balance, Handlingsplan 2008 (Region Nordjylland)

Fremtidens Kompetencer / FremKom (Beskæftigelsesregion Nordjylland og Region Nordjylland)

Hovedrapport

Social og Sundhedsklyngen

Hvad skal Nordjylland leve af ? (Center for Regional Udvikling, AAU)

Iværksætteri i Region Nordjylland (FORA)

NORGE:

STYRENDE DOKUMENTER:

AMARBEIDSPARTNERE/NETTVERK:

ARTIKLER: