Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Kommunikationsplan

KASK Innovation er et Interreg IV A finansieret projekt omhandlende innovation og videndeling inden for KASK regionen. Projektet forløber fra foråret 2009-2012 med deltagelse af hospitalerne i Aalborg, Gøteborg og Oslo.
Partnerne har sammen et ønske om at opbygge en infrastruktur, der faciliterer samarbejde og videndeling institutionerne imellem. KASK vil medvirke til at fremme innovation inden for hospitalssektoren og generere nye data, der vil kunne danne grundlaget for en bredere anvendelse.

KASK Innovation har følgende overordnede mål for projektet:

  • Udnytte det store antal højtkvalificerede medarbejdere for at frembringe nye idéer inden for såvel teknologi som forbedringer inden for sundheds- og hospitalsvæsnet.
  • Etablere et netværk af individer med innovationskompetence på højt niveau og et fælles system til idéforædling/-udvikling.
  • Øge antallet af kommercialiseringsmulige projekter samt genere indtægter til sygehus og forskning.
  • Etablere et system til deling af ”best practice” og et fælles fokus/system for implementering.

Kommunikationsmål

I arbejdet med at opnå ovenstående projektmål, er udviklet en kommunikationsplan, som har følgende mål:

  • Synliggøre projektets udvikling mhp. funding i nye fremtidige EU-projekter.
  • Bidrage til implementering og udnyttelse af projektet.
  • Synliggøre og sprede viden om KASK Innovation (både inden for faglige kredse og geografisk).

Kommunikationsplanen kan downloades her