Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Grænseoverskridende samarbejde

Øget innovatjonsgrad, højere effektivitet og store økonomiske besparelser. Det skortede ikke på høje ambitioner, da Aalborg Sygehus, Oslo Universitetssykehus og Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 2009 gik sammen om det EU Interreg IV-A finansieret projekt ”KASK Innovation”.

Jesper Bredmose Simonsen er ansat på Aalborg Sygehus, hvor siden maj 2009 har været tilknyttet KASK Innovation. Sammen med kolleger i Aalborg, Norge og Sverige er han med til at løfte den opgave, som de tre partnerorganisationer har sat sig for: at opbygge en infrastruktur for udvikling af innovation og kommercialisering af forskning.

- Det er rigtig spændende at arbejde med udvikling af innovation i sundhedssektoren. Ikke mindst på grund af samarbejdet med de norske og svenske partnere, som hver især bidrager til projektet med forskellige perspektiver og kompetencer.

Ikke noget tilfældigt match

Det er planen, at erfaringer og viden, som findes på de tre nordiske sygehuse knyttet til både kommercialisering, forskning og udvikling, skal deles og udvikles. At det var de tre sygehuse, som gik sammen var nemlig langt fra tilfældigt:

- Fælles for de tre sygehuse var et stærkt ønske om at arbejde med innovation på en struktureret måde, der kunne føre til at medarbejdernes gode idéer på en effektiv måde blev omsat til bæredygtige løsninger. Ved at arbejde sammen kunne man udnytte de kompetencer og erfaringer, som hvert af de tre sygehuse har opbygget, siger Jesper Bredmose Simonsen.

På Oslo Universitetssygehus havde man allerede etableret Idépoliklinikken, som en formaliseret måde at indsamle idéer fra medarbejderne på. Erfaringerne herfra har ført til oprettelsen af lignende funktioner på de to andre sygehuse, og sygehuset bidrager nu til projektet med at udvikle en softwareløsning til indsamling, registrering og deling af gode idéer.

Christoffer Ellingsen leder Idépoliklinikken ved Oslo Universitetssygehus. Han understreger betydningen af samarbejdet:

- Det er netop de tre landes forskellige tilgang til innovation, som er styrken, for til sammen adresserer vi innovationsbegrebet fuldkomment. Det ser vi fx resultatet af i vores arbejde med at udvikle webportalen til håndtering af idéer, hvor vi har kunnet bygge videre på erfaringerne fra de øvrige partnere, forklarer han.

I Sverige har man på Sahlgrenska Universitetssygehus en særlig stor viden om, hvordan man trimmer en organisation, så den er klar til at arbejde med udbredelse af innovationstanken i organisationerne.

- På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi udviklet “Innovationsmotoren”, som er en model for organisatorisk innovation. Modellen baserer sig på et princip om, at vellykket forandring er baseret på inddragelse og involvering af medarbejdere fra starten af processen, forklarer Kristian Siverbo fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Udover at have påtaget sig koordinatorrollen bidrager Aalborg Sygehus til projektet med ekspertviden om organisationskulturer. Sygehuset bidrager med at udvikle en model til måling af innovation og kortlægning af organisationskulturen i forhold til også at kunne vurdere effekten af innovationsindsatsen.

- Vi er ikke et tilfældigt match, og sammen skaber vi en synergi, der løfter projektet højere, end hvis hvert sygehus havde arbejdet med innovation hver for sig. Vi kan komplimentere hinanden, ikke mindst i kraft af at Danmark, Norge og Sverige har et nogenlunde sammenligneligt sundhedsvæsen, forklarer Jesper Bredmose Simonsen.

Tæt samarbejde

Ifølge Jesper Bredmose Simonsen er samarbejdet mellem de tre partnere generelt gået over al forventning – men ikke uden startvanskeligheder.

- Vi havde oprindeligt planlagt, at holde kontakten ved hjælp af videokonferencer, men vi fandt hurtigt ud af, at der var brug for jævnlige face-to-face møder.

Videokonferencer blev derfor valgt fra til fordel for face-to-face møder, idet man mente, at det ville gøre det lettere lige at ”gribe knoglen” og ringe til folk, hvis man på forhånd havde etableret et godt forhold til hinanden.

- Vi kender efterhånden hinanden så godt, at man føler en stor ansvarlighed for hinanden. Der gør for eksempel, at man hjælper hinanden hvor man kan – også selvom det måske er inden for et område, hvor man ikke er forpligtet af samarbejdskontrakten, forklarer Jesper Bredmose Simonsen. Som et led i hans arbejde med at afdække innovationskulturen har han besøgt kollegaerne i Norge og Sverige adskillige gange for at interviewe ansatte på sygehusene.

Christoffer Ellingsen er enig:

- For at kunne samarbejde effektivt om spredning og udvikling af projekterne, er det afgørende at vi har fået en fælles forståelse af de begreber vi bruger, når vi taler innovation. Det gør det enklere, når vi skal arbeide med og vurdere en anden partners innovastionsprojekter.

Afmystificeret innovation

Projektet er nu på vej ind i sin afsluttende fase, og på Aalborg Sygehus fortryder man ikke, at man kastede sig ud i et EU Interreg IV-A projekt. Det fortæller projektleder og innovationschef Kjeld Lisby:

- Projektet har været katalysator for, at der er kommet fokus på innovation på de tre sygehuse. Fx at Idéklinikken på Aalborg Sygehus blev oprettet. Desuden har vi oplevet en rigtig stor interesse for projektet, og de erfaringer, som er kommet ud af det – både fra andre offentlige institutioner og fra det private erhvervsliv.

Idéklinikken i Aalborg har således jævnligt besøg fra andre danske sygehuse og er en hyppig gæst på kongresser og messer, hvor de er inviteret til at fortælle om erfaringerne med projektet. I påsken havde klinikken besøg fra repræsentanter fra ”Medical Valley”, som er en tysk medikoklynge, der arbejder på at fremme sundhedsinnovation i Nürnberg-området.

- Projektet har været med til at afmystificere innovation, og givet os erfaring med at sætte begrebet på dagsordenen og igangsætte en langsigtet kulturændring. Det er en viden, som kan bruges i mange offentlige organisationer, og vi er rigtig stolte over at få mulighed for at dele ud af den, slutter Kjeld Lisby.

Lagt på nettet 01. september 2011 af Kommunikationskonsulent Peter Friis Jeppesen.