Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Erfaringer fra KASK Innovation med i regional innovationsstrategi

Region Nordjylland, Danmark, har netop vedtaget en innovationsstrategi. Den skal fremme systematisk nytænkning i regionen og sikre, at medarbejderes og borgeres idéer kan være med til at skabe værdi til gavn for borgere, brugere og patienter. I strategien er der indarbejdet en række af de erfaringer, der indhentet  via projekterne Idéklinikken og KASK Innovation.

Innovationsstrategien peger på en række konkrete områder, hvor Region Nordjylland vil sætte ind for at støtte op om nytænkning og spredning af ny viden og erfaringer i alle dele af organisationen.  Som region er der nemlig mange gode grunde til at have en strategi for innovation. Det fortæller innovationschef på Aalborg Sygehus Kjeld Lisby, som er leder af Idéklinikken, der har leveret input til den nye strategi:

- På sundhedsområdet er det for eksempel vigtigt, at organisationen er i stand til at imødegå udfordringer som vedvarende krav om øget effektivitet og kvalitet inden for en begrænset økonomisk ramme, fortæller han.

Ét system til støtte af gode idéer
Blandt indsatsområderne er etablering af en fælles indgang og et fælles metodeapparat til at støtte innovation. Det kan for eksempel ske via en særlig innovationsenhed, som skal understøtte hele regionen og dermed styrke den samlede innovationsevne. Idéklinikken har gennem de sidste to år arbejdet med at opbygge såvel den infrastruktur som det metodeapparat, der kan understøtte realiseringen af denne vision. Derfor vil Idéklinikken gerne fortsat bidrage med at implementere regionens nye strategi, hvor det giver mening og effekt:

- Vi kunne godt se os selv bidrage til en sådan konstruktion. I Idéklinikken har vi opbygget et workflow fra idé til løsning, som har vist sig anvendelig både i forhold til produktinnovation og innovation af services, fortæller Kjeld Lisby.

Kompetenceløft
En anden vigtig del af strategien går på at opbygge stærke innovationskompetencer i alle lag af organisationen.
- For at realisere en bæredygtig innovationsstrategi er det en forudsætning, at regionens medarbejdere er klædt ordentligt på rent fagligt. Det er ikke nok, at der på ledelsesplan er fine ambitioner om at blive en innovativ organisation. Der må også prioriteres kompetenceudvikling omkring medarbejderdreven innovation i praksis, der kan sætte medarbejderne i stand til at arbejde med fornyelse og nytænkning i bred forstand, forklarer Kjeld Lisby.

Udvalgte innovationsprocesser på store strategiske udfordringer
Strategien formulerer også en række indsatser, hvor innovation kan støtte regionen i arbejdet med økonomiske, organisatoriske og rammemæssige udfordringer.

Pernille Mejer Højholt, som er projektleder i Idéklinikken, forklarer:

- I 2011 er innovation omkring det nye universitetssygehus for eksempel sat på dagsordenen i form af input fra et ungdomspanel og en særlig tænketank med medlemmer fra bl.a. industri, organisationer og kunstverden.
Også den offentlige-private innovation er tænkt med i forhold til universitetssygehuset via ”Hospital Intercluster”, som er et åbent netværk for aktører med interesse for sygehusbyggeri, -design og -drift.

Åben innovation
Innovationsstrategien lægger op til, at innovation i Region Nordjylland skal foregå i en åben og konstruktiv dialog med omverdenen. Det betyder, at blandt andet erhvervslivet får en aktiv rolle, når idéer skal udvikles og omsættes til konkrete, nye løsninger.

- Ved at give virksomhederne adgang til den viden og ekspertise, vi har i den offentlige sektor, får de mulighed for at udvikle nye produkter, som de kan sælge i ind- og udland. Omvendt kan regionen drage nytte af de løsninger, som samarbejdet afføder, fortæller Pernille Mejer Højholt.

En af måderne at sætte samarbejdet i system på er ifølge strategien at etablere en webportal, hvor region, borgere og virksomheder kan udveksle og kvalificere idéer i en åben proces.

Lagt på nettet 13. maj 2011 af Peter Friis Jeppesen.