Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Nye medarbejdere i Idéklinikken

Julie Søder Nielsen er fra november 2010 ansat i en løntilskudsstilling som projektkoordinator i Idéklinikken. Julie er cand.mag. i Engelsk og Psykologi fra Aalborg Universitet og har erfaring med projektarbejde, markedsføring, netværksdannelse og event management fra flere udviklingsorienterede, innovative samt kulturelle miljøer i Danmark - heriblandt Aalborg Universitet, Aalborg Kongres & Kultur Center og konsulentfirmaet Future Navigator.

Julies opgaver spænder over administration af idéportefølje, dokumentstyring, kvalitetssikring, fundraising, afrapportering samt markedsføring.

Camilla Steenvinkel er ansat som idéspejder i Idéklinikken fra januar 2011 - ligeledes i en løntilskudsstilling. Camilla er uddannet ingeniør i Sundhedsteknologi fra Aalborg Universitet og har erfaring med udvikling af devices og software til måling af fysiologiske parametre, udarbejdelse af Medicinsk Teknologivurdering og projektorienteret arbejde.

Camilla varetager opgaver inden for bl.a. markeds- og nyhedsundersøgelser, produktudvikling samt sparring med idéhavere.

Julie Søder Nielsen og Camilla Steenvinkel.

 

Lagt på nettet 26. januar 2011 af Maria Lundtoft Svendsen.