Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

To nyansatte

3 ansatte ved innovasjonsseksjonen har nå blitt til 5!

Maria Frøyland, er ansatt som innovasjonsrådgiver i Idepoliklinikken fra 1. oktober 2010, Hun har en master i organisasjonspsykologi og ledelse, og har erfaring som rådgiver og har arbeidet ved sykehjem. Hun kan blant annet tilby god innsikt i organisasjonskultur og kunnskapsdeling, og understreker den verdi ansattes kunnskap kan tilføre organisasjonen hvis den utnyttes på en god og hensiktsmessig måte. Hun er derfor svært fornøyd med Idepoliklinikkens mål om å nyttiggjøre seg av bruker-drevet innovasjon.

Vårt siste medlem, Caroline Chaffin, er utdannet sykepleier og har jobbet som sykepleier ved barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus der hun stadig fikk nye ideer! Med sine kreative evner og interesse for innovasjon sluttet hun seg til Idepoliklinikken 1. desember 2010. Hennes fagkunnskap og kjennskap til sykehusorganisasjonen fra innsiden er verdifullt for poliklinikken.

De to nyansatte er svært positivt innstilt til Idepoliklinikkens konsept og hva som foreløpig har blitt utrettet, og ser frem til å gjøre Idepoliklinikkens arbeid kjent for resten av sykehuset. Målet er å skape en kultur for nytenkning! Idepoliklinikken er nå komplett med 5 ressurspersoner med ulik kompetanse og erfaring. I vårt samarbeid i KASK Innovation representerer de nyansatte en god forsterkning!

Lagt på nettet 13. december 2010 af Oslo Universitetssygehus.