Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Status fra Oslo Universitetssykehus

Idepoliklinikken utbedrer nå inngangssiden til idéportalen på www.idepoliklinikken.no.

Med hjelp fra SINTEF (www.sintef.no) har vi nå utarbeidet en undersøkelse der vi tester tre ulike forslag til siden.  Målet med undersøkelsen er å innhente brukernes tanker og meninger om hvilke elementer som motiverer dem til å levere inn sine ideer til Idepoliklinikken. Vi mener at en slik brukerundersøkelse vil gi verdifull informasjon som vi kan bruke i vår søken etter innovative løsninger på eksisterende mangler eller utfordringer ved Oslo universitetssykehus.

Basert på tilbakemeldingene fra undersøkelsen til SINTEF, vil vi leie inn kyndige interaksjonsdesignere for å utarbeide et lekkert og hensiktsmessig design til vår side.

Det er Idépolikinikken i Oslo som er først ute av KASK partnerne til å inviterer inn både ansatte, pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og andre til å våre med å skape morgendagens sykehus. Det er derfor denne inngangssiden til portalen er viktig å få til slik at den frister alle!

Idépoliklinikken skal ta imot og behandle ideer fra over 20.000 ansatte, pasienter, pårørende og andre, og snart er det 100 innmeldte og registrerte ideer og henvendelser i vår portal. Selv om innovasjon er forankret i ledelsen ved Oslo universitetssykehus og en innovasjonsstrategi er straks vil bli godkjent, har vi ikke publisert ideportalen internt i sykehuset ennå. Dette er fordi vi ikke har vært mange nok ansatte ved Idepoliklinikken og fordi vår idéportal er under stadig utvikling og forbedring. I samarbeid med vår leverandør, Induct Software, jobber vi fortløpende med å utarbeide og forbedre innovasjonsprosessen for behandling av innmeldte ideer. Vi har i workshops og nært samarbeid med både Sahlgrenska og Aalborg blitt enige om felles innovasjonsprosesser vi skal implementere i portalen.

Lagt på nettet 13. december 2010 af Oslo Universitetssykehus.