Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Glade smileys til Idéklinikken, Aalborg Sygehus

Der er rosende ord og smilende smileys til Idéklinikken i den uvildige rapport, som konsulentfirmaet Damvad netop har udarbejdet.

Idéklinikken er støttet af en 3-årig bevilling fra Region Nordjyllands Vækstforum og er derfor underlagt et krav om, at projektet midtvejsevalueres af et eksternt konsulentbureau. Denne evaluering foreligger nu i form af en rapport, som forholder sig til, hvorvidt Idéklinikken har været i stand løfte opgaven med at fremme og støtte innovationen på Aalborg Sygehus.

I rapporten uddeles der storsmilende smileys til projektets relevans, resultater og organisation. For eksempel vurderes det, at "Idéklinikken spiller en væsentlig rolle i forhold til faglig kvalificering af de indkomne idéer" og at "projektet generelt set overpræsterer i forhold til de opstillede mål – særligt når man tager i betragtning, at projektet kun er halvvejs i projektperioden."

Generelt set er det konsulentrapportens vurdering, at Idéklinikken er kommet godt fra start og er inde i et positivt projektforløb. Det er blandt andet derfor også en af anbefalingerne i evalueringen, at Idéklinikkens koncept med fordel kan udbredes til andre sygehuse i regionen og i hele Danmark, da metoden har vist sig meget egnet til at etablere bruger- og medarbejderdreven innovation i praksis.

- Vi er stolte over rapportens konklusioner. Det bekræfter os i, at vi skal fastholde vores målrettede indsats for at skabe de bedste rammer for sundhedsinnovation i Region Nordjylland, fortæller projektleder Pernille Mejer Højholt. Idéklinikken arbejder i øjeblikket på at udvide sine tilbud til også at omfatte regionens øvrige sygehuse.

Rapporten fastslår dog, at den oprindelige målsætning om, at Idéklinikken også skal være springbræt for etablering af et antal spin-off virksomheder og udviklingsafdelinger, har været for optimistisk. For at imødegå dette har Idéklinikken i stedet styrket indsatsen på at skabe samarbejde med eksisterende virksomheder.

- Herved adresserer og understøtter Idéklinikken innovationsevnen i de eksisterende virksomheder, samtidig med at ideerne kommercialiseres hurtigere og mere effektivt, end hvis man skulle afvente etablering og opstart af en ny virksomhed, forklarer Pernille Mejer Højholt.

Endvidere kommer rapporten med en række fremadrettede anbefalinger til, hvordan Idéklinikken blandt andet kan styrke idébehandlingen yderligere og generelt øge dialogen med idéhaverne.

- Udover, at vi selvfølgelig betragter den positive midtvejsevaluering som et skulderklap til vores arbejde, har det været en god mulighed for at få en række konstruktive forslag til, hvordan vi kan udvikle og fintune Idéklinikkens koncept. Flere af forslagene er allerede implementeret eller på vej til at blive det, slutter Pernille Mejer Højholt.

 

Download hele evalueringsrapporten her: http://goo.gl/orqtb

Lagt på nettet 03. december 2010 af Maria Lundtoft Svendsen.