Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Hospitalsansatte uddannes til nytænkning

Idéklinikken på Aalborg Sygehus er gået sammen med Arkitektur & Design, Aalborg Universitet om at klæde 35 af hospitalets medarbejdere på til at kunne fremme udviklingen af gode idéer på deres afdelinger. Målet er smartere løsninger til gavn for produktivitet og patienttilfredshed.  

Med i projektet er alt fra rengøringspersonale, SoSu-assistenter til læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. Over seks kursusgange de næste måneder oplæres de som "Idéguider", der med skærpet sans for de gode idéer skal fremme nytænkningen på Aalborg Sygehus.      

- Det er helt naturligt at tage udgangspunkt i vore medarbejderes erfaringer fra klinikken, når der skal udvikles nye og bedre løsninger, fortæller projektleder Kirstine Rasmussen.  

Projektet er særligt aktuelt i en tid, hvor Aalborg Sygehus, som alle øvrige danske hospitaler, oplever pres på økonomien og i forhold til befolkningens krav til fremtidige sundhedsydelser.   Andre hospitaler kigger med Projektet, der lyder navnet MIPS (Medarbejderdreven Innovation i Pleje- og Sundhedssektoren) omfatter desuden et forskningsprojekt, der på sigt skal sikre, at erfaringerne fra Nordjylland også kommer andre til gode. Det glæder Kirstine Rasmussen:  

- Vi får ofte henvendelser fra sygehuse i de andre regioner, som gerne vil høre om vores erfaringer med innovation. Derfor opbygger vi i forbindelse med MIPS-projektet en værktøjskasse med konkrete redskaber til, hvordan man f.eks. kan spotte problemstillinger, håndtere de gode idéer og ikke mindst gøre dem til bæredygtige koncepter.   De to millioner kroner, som er afsat til projektet, kommer fra Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje for medarbejderdreven innovation, der støtter innovationsprojekter i den offentlige sektor.  

- Vi er rigtig glade for at have fået muligheden for at gennemføre projektet. Det er netop via langsigtede investeringer i innovation, at vi kan sikre øget produktivitet i sundhedsvæsenet og en fortsat høj patienttilfredshed, forklarer Kirstine Rasmussen.  

Projektet skal understøtte Aalborg Sygehus' målsætning om at blive blandt Danmarks mest innovative hospitaler. Hospitalet etablerede i 2009 Idéklinikken, hvor medarbejdere, patienter og borgere foreløbig har henvendt sig med næsten 200 idéer til opfindelser og forbedrede arbejdsgange på hospitalet.

Idéklinikken er blandt andet støttet med midler fra Region Nordjyllands Vækstforum og EU.

Lagt på nettet 23. september 2010 af Peter Friis Jeppesen.