Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Tænk anderledes

Aalborg Sygehus’ Idéklinik var med, da Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland den 10. november holdt temadag om innovation i sundhedssektoren.

Temadagen ”Tænk Anderledes” havde fokus på innovation og gode idéer i forbindelse med kvalitetsudvikling i sundhedssektoren. I den forbindelse deltog repræsentanter fra Idéklinikken på Aalborg Sygehus til en dag, hvor arbejdet med strukturering af kreative processer til idéudvikling var temaet.

Idéklinikken bidrog med et oplæg om, hvordan det innovative arbejde gribes an på Aalborg Sygehus med særligt fokus på, hvordan klinikken håndterer indsamlingen af de gode idéer.

På dagen fik deltagerne desuden mulighed for at selv at afprøve udvalgte redskaber, og samtidig få del i andre klinikeres erfaringer med at arbejde innovativt i sundhedssektoren. Dr. Lynne Maher der har stor erfaring med at lede innovationsprocesser i det engelske sundhedsvæsen, udfordrede med stor entusiasme deltagerne til at tænke anderledes.

Deltagere på temadagen var klinikere, administratorer og ledere med interesse for kvalitetsudvikling i sundhedssektoren.

”Tænk Anderledes”, tog afsæt i en metode under samme navn. Metoden leder fagprofessionelle gennem en struktureret proces, der handler om at tænke anderledes som en forudsætning for at handle anderledes. Målet med processen er at udvikle idéer fra nye vinkler og sætte spørgsmålstegn ved eksisterende antagelser. Tænk Anderledes baserer sig på den engelske bog Thinking Differently, som blev udgivet af National Health Service i England i 2007.

Læs mere om Thinking Differently-metoden på:
 http://kortlink.dk/7676

Lagt på nettet 18. november 2009 af Peter Friis Jeppesen.