Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Aalborg Sygehus har succes med innovation

På Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital diagnosticerer og behandler man ikke kun patienter med komplicerede lidelser. Også patienters og medarbejderes idéer kan få et sundhedstjek. Sygehuset har nemlig succes med en Idéklinik, hvor alle med gode forslag til forbedrede arbejdsgange, metoder eller nye opfindelser kan henvende sig.

Universitetshospitalerne har en vigtig opgave i forhold til at sørge for, at forskningsresultater og innovative arbejdsmetoder anvendes og udbredes. På Aalborg Sygehus har man derfor opbygget et innovationsteam, der både skal fremme kreativiteten hos medarbejderne, spotte de gode idéer, og hjælpe med at indføre dem i det kliniske arbejde eller kommercialisere dem.

Det er en strategi, som har virket, og Aalborg Sygehus har på få år opnået gode resultater med at kommercialisere opfindelser, som er udsprunget fra forskningen.

- Netop nu er en særlig målesonde, som er udviklet ved sygehuset, blevet godkendt til salg på det europæiske marked. Sonden har til formål at diagnosticere problemer med syretilbageløb fra mavesækken – et problem, som op mod 7 % af verdens befolkning døjer med i svær grad. Ved hjælp af avancerede målemetoder, som baserer sig på elektriske impulser, giver sonden nøjagtige informationer om åbne- og lukkedynamik i spiserøret, og det er afgørende for at lægerne kan give den rette behandling, fortæller forsknings- og innovationschef Hans Gregersen, som selv har været med til at opfinde sonden. Tillige viser ny forskning ved Aalborg Sygehus, at målesonden har en række andre anvendelsesområder, bl.a. kan den anvendes samtidig med en række behandlinger i indre organer med kikkertundersøgelse (såkaldt endoskopi) eller operation, således at lægen allerede under behandlingen får et objektivt mål for, om operationen er udført optimalt. En sådan anvendelse er bl.a. for patienter, der opereres for ekstrem fedme med indsnøring af mavesækken.

Til gavn for patienter og hospital
Sonden er blot én ud af flere lovende opfindelser. På sygehusets Idéklinik står en række lovende opfindelser nemlig i kø for at blive sat i verden til gavn for patienter og sygehus.

– Vi får ugentligt mange henvendelser fra medarbejdere, som via deres forskning eller arbejdet i klinikken har gjort en opdagelse, der med den rette støtte kan vise sig at være et guldæg, fortæller Hans Gregersen. Samtidig leder vi et samarbejde med verdens to største universitetssygehuse i Oslo og Gøteborg med henblik på at opnå yderligere synergieffekter.

Et af disse guldæg blev udklækket for nogle få år siden, da en forsker ved sygehuset fandt frem til, at dialysepatienter, som spiste fiskeoliekapsler, havde langt mindre risiko for at udvikle blodpropper i hjertet. Opdagelsen blev patenteret, og et norsk medicinalfirma købte rettighederne til brug af fiskeolie på dialysepatienter i USA. Det udløste en pæn fortjeneste til Aalborg Sygehus, der fremover vil nyde godt af licensindtægter fra salg af kapslerne. Hans Gregersen tilføjer, at Aalborg Sygehus har været ophav til licensaftaler med private virksomheder for 5-6 andre patenter inden for de sidste 2 år og at dette medfører positive følgeeffekter som konsulentaftaler og nye firmasponsorerede forskningsprojekter.

Danske universiteter halter bagud
For nylig viste en opgørelse fra Videnskabsministeriet over forskningsmiljøernes evner til at veksle hård viden til hård valuta, at de danske universiteter halter bagud, når det kom til nyttiggørelse af forskning i form af eksempelvis patenter og licensaftaler. Det er stærkt bekymrende, mener Hans Gregersen, som påpeger at universitetshospitalerne kan løfte en stor opgave i forhold til at gøre forskning i sundhed og sygdom anvendelig, bl.a. fordi universitetshospitalerne er tæt på patienterne og den farmaceutiske og medikotekniske industri.

- Det offentlige sygehusvæsen er under pres, og er igennem en årrække blevet mødt med krav om øget effektivitet. Det er krav, som vi kan imødekomme på to måder: enten ved at løbe hurtigere, eller ved at tænke innovativt. Gode ideer opstår i svære tider, hvor man er presset, men man må være i stand til at skelne skidt fra kanel og satse på det, der giver værdi. Og det er netop én af styrkerne med vores Idéklinik.

Fakta:
Idéklinikken er ét ud af to store innovationsprojekter, der i øjeblikket gennemføres på Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Projekterne har et samlet budget på 35 mio. kr. Størstedelen af midlerne er finansieret fra EU og det Nordjyske Vækstforum.

Med 296 registrerede opfindelser på de danske universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner i 2008 er der tale om et fald på 17 pct. i forhold til året før.

De registrerede opfindelser på universiteterne i 2008 fordeler sig således:
- Aalborg Universitet: 42
- Aarhus Universitet: 41
- DTU: 67
- IT-Universitetet: 2
- Københavns Universitet: 74
- Roskilde Universitet: 0
- Syddansk Universitet: 14

Lagt på nettet 30. juli 2009 af Peter Friis Jeppesen.