Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Oslo møde d. 13. maj 2009 (Projektmøde)

 

KASK Innovation - Oppstartsmøte Ullevål
 
Dato: 13. mai 2009 (aftenmøde d. 12. maj 2009 for styregruppe)
 
Sted: Oslo universitesssykehus, Ullevål – Kirkeveien 166 – Oslo
          Avdeling for forskning og utdanning, 2 etasje, inngang 2A, Bygning 2 (Søsterhjemmet)                  
 
Deltagere:
 
Aalborg Sygehus:                  Hans Gregersen, Lisbeth Tved Linde, Jesper Bredsmose Simonsen
 
Oslo Universitetssygehus:      Mette Stinnesen, Christoffer Ellingsen, Kari Kværner, Nils Otto
 
Sahlgrenska Sygehus:           Henrik Eriksson, Viktoria Stahlfors 
 
Program:
 

 
ALLE
Ansvarlig
09.30 – 10.00
Frokost
(Morgenmad for danskene)
 
10.00 – 10.10
Velkommen
Dagens agenda
Christoffer
10.10 – 10.55
Statusrapport fra partnerne
Ca 15 min på hver
Alle
10.55 – 11.10
Oslo Biobanking
Mette
11.10 – 11.25
Levende samtykke
Et IKT verktøy som vil muligjøre en bedre utnyttelse av forskningsmateriale. Utvikles i samarbeid med Microsoft.
Nils Otto
11.25 – 11.40
Arena søknaden
Oslo universitetssykehus er i ferd med å etablere et samarbeid med industrien om innovasjon innen fagområdet medisinsk teknologi
Christoffer
11.40 – 12.25
WebChoice
Presentasjon av et IKT innen kreftbehandling. Et mulig samarbeidsprosjekt i KASK nettverket?
Presentasjon ved Cornelia Ruland
12.25 – 12.35
IKT Verktøy
Status og planer framover
Christoffer
12.35 – 13.15
Lunsj
 
13.15 – 14.30
IKT verktøy
Induct Softwares forslag til løsning
Presentasjon og demonstrasjon ved Kim Hamli
14.30 – 15.15
Økonomi og rapportering
Lisbeth
15.15 – 16.15
Veien videre
Delmål for partnere
Nest møte/workshop
Alle
16.15 – 16.45
Oppsummering og vel hjem