Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Kick Off Seminar d. 3. marts 2009 (projektmøde)

KASK Innovation Kick Off Seminar

Dato: 3. marts 2009
 
Sted: Skydepavillionen, Sdr. Skovvej 30, 9000 Aalborg
 
Deltagere:
 
Aalborg Sygehus:                  Hans Gregersen, Lisbeth Tved Linde, Pernille M. Højholt, Kirstine Rasmussen, Peter Friis Jeppesen
 
Oslo Universitetssygehus:      Mette Stinnesen, Kari Kværner, Christoffer Ellingsen
 
Sahlgrenska Sygehus:           Henrik Eriksson, 
 
 
Program:
 

 
ALLE
Projektadministratorer
Evt. KASK Sekretariatet
09.00 – 11.00
 
Administrativ projektledelse
Afrapportering
Dokumentation
Informationsarbejde
11.00 – 12.00
Velkomst
Projektgennemgang
 
12.00 – 13.00
Frokost
 
13.00 – 13.45
Identifikation af kritiske succesfaktorer og udvikling af måleparametre (AAS)
 
13.45 – 14.30
Opbygning og udrulning af infrastruktur (UUS)
 
14.30 – 15.30
Kaffepause
 
15.30 – 16.15
Udvikling af interne innovationsmiljøer (SU)
 
16.15 – 16.45
Tak for denne gang.
 

 
Forberedelse:
 
Under den administrative projektledelse mv. kommer AAS/projektlederen med oplæg til fremtidig organisering samt formelle krav til projektadministrationen. Deltagere heri er specifikt de medarbejdere, der kommer til at sidde med de administrative procedurer under KASK Innovation. Derudover skal proceduren vedr. samarbejdsaftaler mellem projektpartnerne fastlægges og igangsættes.
 
Under de 3 arbejdsgrupper bedes de ansvarlige komme med et oplæg (20 min.) vedr:
  • fagligt indhold
  • tids estimat, herunder plan for afholdelse af workshops
  • organisering
 
Output:
 
Der udarbejdes referat af dagens diskussioner
Der er nedsat en administrationsgruppe med navne incl. kontaktinformationer
Der er nedsat arbejdsgrupper omkring de respektive arbejdsgrupper incl. kontaktinformationer.
Der er lavet en grovskitse til fagligt indhold og formål i arbejdsgrupperne
Der er lavet KASK Innovation kalender med diverse workshops, styregruppemøder, Advisory Board møder mv.