Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Oslo møde 27. oktober 2009 (Partnermøde)

KASK Innovation – Møte Ullevål

 

Dato: 27. oktober 2009

 

Sted: Oslo universitesssykehus, Ullevål – Kirkeveien 166 – Oslo

          Møterom i 2.etg i Bygg 37A               

 

Deltagere:

 

Aalborg Sygehus:                                        Hans Gregersen, Jesper Bredsmose Simonsen, Charlotte Delmar

 

Oslo universitetssykehus, Ullevål:                 Mette Stinessen, Christoffer Ellingsen, Kari Kværner, Mona Rønningsen, Leiv Sandvik

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:               Viktoria Stalfors, Kristian Siverbo

 

 

Program:

 

 

ALLE

Ansvarlig

08.30 – 08.40

Velkommen

Dagens agenda

Christoffer

08.40 – 09.30

Statusrapport fra partnerne

Ca 15 min på hver

 

09.30 – 10.15

Rutiner for KASK rapportering

Status og ansvar/rutiner framover?

Christoffer

10.20 – 11.00

Rutiner for det interne KASK samarbeidet

Hvordan kan vi optimalisere samarbeidet framover?

Viktoria innleder?

11.00 – 12.00

Helseøkonomisk evaluering av prosjekter

Hvordan gjør vi det?

Kan noen fra Aalborg innlede?

12.00 – 13.00

Lunsj

 

13.00 – 13.15

IKT Verktøy I

Status og planer framover

Christoffer

13.15 – 15.30

IKT verktøy II

Demonstrasjon og mini workshop

Alf Martin Johansen

15.30 – 16.00

Oppsummering 

Veien videre og delmål for partnerne

Nest møte/workshop

Alle

16.00 – 16.30

Biobanking 

Status og mulig prosjektsamarbeid?

Ullevål