Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Generelt

Aktiviteterne i projektet er jf. aktivitetsplanen inddelt i hovedaktiviteter, hvortil der knytter sig en række underliggende delprojekter.  Projektet omfatter i alt 9 hovedaktiviteter, hvoraf de 5 er relateret til administration, projektledelse, information og kommunikation mv.  Følgende hovedaktiviteter er de for projektet helt centrale og overordnede aktiviteter:

  • Arbejdspakke 5: Etablering og drift af komplementerende idéklinikker til opsamling, vurdering og videreførelse
  • Arbejdspakke 6: Identifikation af kritiske successfaktorer for innovation og definition af  måleparametre, herunder design og implementering af 1. fase af et fælles netinterface (database) for medarbejderdrevne innovationsprojekter
  • Arbejdspakke 7: Kompetenceudvikling og nedbrydning af barrierer for innovation på de deltagende institutioner.

Projektet gennemføres med en høj grad af interaktion mellem partnerne. Hver partner bidrager med relevante kompetencer i henhold til aktivitetsplanen.  Resultaterne af de enkelte partneres delprojekter implementeres herefter hos de øvrige partnere.  Arbejdsfordelingen mellem partnerne er som følger:

Aalborg Sygehus:

Projektledelse. Definition af kritiske succesfaktorer og definition af innovationsmåleparametre gennem antropologiske og epidemiologiske metoder og en sundhedsøkonomisk tilgang (Arbejdspakke 5)
 

Oslo Universitetssykehuset:

Erfaringsoverførsel af Idéklinikkoncept samt udvikling af netinterface (database) til opsamling og formidling af bruger-/medarbejderdrevne idéer (Arbejdspakke 6)
 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Udvikling og afprøvning af redskaber og metoder til udbredelse af innovationstanken i organisationerne, bl.a. baseret på Kurt Lewins teori om aktionsforskning (Arbejdspakke 7)