Velkommen         Partnere         Formål         Indhold         Begivenheder         Formidling         Projekter         Links         Kontakt         English    
 
 

Formål

Kattegat/Skagerrak-regionen inneholder sterke kunnskapsmiljøer knyttet til helsevesenet generelt og de store universitets- og regionssykehusene spesielt. I disse kunnskapsmiljøene ligger et stort potensial for kommersialisering og spredning av forskning og innovasjon.

Gjennom et grenseoverskridende samarbeid vil sykehusene utnytte erfaringer og kunnskap som finnes i organisasjonene knyttet til både kommersialisering, forskning og utvikling. Partnerne skal i felleskap bygge opp en  infrastruktur for utvikling av innovasjon og kommersialisering av forskning. Prosjektet vil føre til både økt innovasjonsgrad, mer effektivitet og besparelser.

Arbeidet skal ha en karakter som skaper innovation, dynamiske samarbeid og konkrete resultat knyttet til helseinstitusjonene. Dette skal gagne såvel helsesektoren som næringsutviklingen i hele Kattegat/Skagerrak-regionen.

Prosjektet skal identifisere kritiske faktorer for innovasjonsprosesser, øke produktiviteten og effektiviseringen motsvarende 20.000.000 DKK i året. Øke antall patentidéer og patentsøknader, økte kontakten mellom helsesektoren og industrien, øke antall start-up virksomheter og øke royaltyintektene med 20 prosent i 2009 og 50 prosent i 2010, med 2007 som basisår. Resultatene av erfaringer og modellene som er utviklet for samvirket mellom helsesektoren og næringslivet skal oppsummeres som ”best practice”-og spres  i hele regionen.

Kort om projektet

Partnerskab: Aalborg Sygehus, Århus universitetshospital (AAS), Ullevaal Universitetssykehus (UUS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Projektet bidrager til at: Fremme holdbar økonomisk vekst
Lead Partner: Aalborg Sygehus, Århus universitetshospital (AAS)
Norsk Prosjekteier: Oslo Universitetssykehus (OUS)
Projektpartnere: Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
Projektets samlede budget: 3.884.446 EUR
Bevilget støtte fra ERUF: 1.262.622 EUR
Bevilget støtte norsk IR-midler: 644.420 EUR